Υπογοναδισμός και μεταβολισμός των οστών

Έως σήμερα είναι γνωστό ότι ο υπογοναδισμός αποτελεί αίτιο ανδρικής υπογονιμότητας. Ωστόσο, φαίνεται ότι ισχύει και το αντίθετο. Διαβάστε περισσότερα ...