Ενδοκρινολογία Αναπαραγωγής στη γυναίκα και τον άνδρα
Ι. Παπαδήμας - Δ. Πανίδης
Θεσσαλονίκη, 2004
Εκδόσεις Γράμμα, σελίδες 577
Κατεβάστε το βιβλίο


Νεότερες διαγνωστικές προσεγγίσεις στην ανδρική υπογονιμότητα - Μέρος Β’
Δ.Γ. Γουλής, Ι. Παπαδήμας και συνεγάτες
Αθήνα, 2009
Ενημερωτική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας, σελίδες 40
Κατεβάστε την ενημερωτική έκδοση