Διοικητικό Συμβούλιο
Περίοδος 2019 - 2021

Ιωάννης Βακαλόπουλος
Ουρολόγος
Πρόεδρος

Γεώργιος Κανάκης
Ενδοκρινολόγος
Αντιπρόεδρος

Χρήστος Τσαμέτης
Ενδοκρινολόγος
Γενικός Γραμματέας

Φώτιος Δημητριάδης
Ουρολόγος
Ταμίας

Λίνα Ευγενή
Βιολόγος
Μέλος

Ευαγγελία Μπίλλα
Ενδοκρινολόγος
Μέλος

Βασίλειος Πρωτογέρου
Ουρολόγος
Μέλος