ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Δεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκαν

Πρόεδρος
Ιωάννης Βακαλόπουλος - Ουρολόγος

Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Κανάκης - Ενδοκρινολόγος

Γενικός Γραμματέας
Χρήστος Τσαμέτης - Ενδοκρινολόγος

Ταμίας
Φώτιος Δημητριάδης - Ουρολόγος

Μέλη
Λίνα Ευγενή - Βιολόγος
Ευαγγελία Μπίλλα - Ενδοκρινολόγος
Βασίλειος Πρωτογέρου - Ουρολόγος