ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Δεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκαν

Το καταστατικό της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας αποτελεί το βασικό κείμενο, το οποίο καθορίζει με ακρίβεια τους σκοπούς και τη λειτουργία της εταιρείας.
Κάθε νέο μέλος, πριν υποβάλλει την αίτηση εγγραφής του, οφείλει να διαβάσει, να κατανοήσει και να αποδεχθεί το καταστατικό, το οποίο βρίσκεται σε αυτόν το σύνδεσμο.

Η Ελληνική Ανδρολογική Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία ανανέωσης του καταστατικού της, ώστε να επιτύχει το μετασχηματισμό της σε ένα σύγχρονο επιστημονικό σώμα.
Παρακαλούνται όλα τα μέλη της εταιρείας να καταθέσουν τις προτάσεις τους για τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού, επικοινωνώντας με την Ελληνική Ανδρολογική Εταιρεία, μέσω αυτού του δικτυακού τόπου, θέτοντας ως ”Θέμα” του μηνύματος τη λέξη “Καταστατικό”.