ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Το καταστατικό της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας αποτελεί το βασικό κείμενο, το οποίο καθορίζει με ακρίβεια τους σκοπούς και τη λειτουργία της εταιρείας.
Κάθε νέο μέλος, πριν υποβάλλει την αίτηση εγγραφής του, οφείλει να διαβάσει, να κατανοήσει και να αποδεχθεί το καταστατικό, το οποίο βρίσκεται σε αυτόν το σύνδεσμο.