ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

siggrammata/book2009.jpg

Νεότερες διαγνωστικές προσεγγίσεις στην ανδρική υπογονιμότητα - Μέρος Β’

Νεότερες διαγνωστικές προσεγγίσεις στην ανδρική υπογονιμότητα - Μέρος Β’

Δ.Γ. Γουλής, Ι. Παπαδήμας και συνεγάτες // Αθήνα, 2009 // Ενημερωτική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας, σελίδες 40

siggrammata/book2004.jpg

Ενδοκρινολογία Αναπαραγωγής στη γυναίκα και τον άνδρα

Ενδοκρινολογία Αναπαραγωγής στη γυναίκα και τον άνδρα

Ι. Παπαδήμας - Δ. Πανίδης
Θεσσαλονίκη, 2004
Εκδόσεις Γράμμα, σελίδες 577