Ι. Παπαδήμας - Δ. Πανίδης // Θεσσαλονίκη, 2004 // Εκδόσεις Γράμμα, σελίδες 577