Δ.Γ. Γουλής, Ι. Παπαδήμας και συνεγάτες // Αθήνα, 2009 // Ενημερωτική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας, σελίδες 40