Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Εργασιών του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ανδρολογίας, μετά από προσεκτική αξιολόγηση όλων των Προφορικών και Αναρτημένων Ανακοινώσεων,

αποφάσισε ομόφωνα τη βράβευση των ακόλουθων εργασιών:

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Κουμάση Δ.,1 Κανάκης Γ.,2 Καραγιαννίδης Λ.,3 Μαρκογιαννάκη Μ.,1 Νίνου Ι.,1 Ευγενή Λ1.
1 Κρυογονία Τράπεζα Κρυοσυντήρησης, Φωκίδος 24 11526 Αθήνα
2 Τμήμα Ενδοκρινολογίας και ΜΙΥΑ, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
3 Γυναικολόγος Αναπαραγωγής

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΙΡΣΟΚΗΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ ΣΕ ΑΝΔΡΕΣ ΜΕ ΜΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΖΩΟΣΠΕΡΜΙΑ
Άρης Καλτσάς1, Αθανάσιος Ζαχαρίου1, Φώτιος Δημητριάδης2, Ελευθερία Μάρκου1, Σωτήριος Σκούρος1, Ιωάννης Γιαννάκης1, Ιωάννης Χαμπηλομάτης1, Αθανάσιος Ζηκόπουλος5, Ανδρέας Καραγιάννης1, Παναγιώτα Τσουνάπη3, Atsushi Takenaka3, Χαράλαμπος Μαμουλάκης4, Μηνάς Πασχόπουλος5, Νικόλαος Σοφικίτης1
1.Εργαστήριο Σπερματολογίας, Ουρολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
2.Ουρολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
3.Ουρολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Τόττορι, Ιαπωνία
4.Ουρολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Κρήτης
5.Γυναικολογική Κλινικά, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων