ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Δεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκαν

Αγαπητά μέλη της ΕΑΕ,

Το Δ.Σ. της Ε.Α.Ε. εύχεται να είστε εσείς και οι οικείοι σας υγιείς και ασφαλείς εν μέσω της δύσκολης περιόδου που διανύουμε λόγω της πανδημίας της COVID-19.

Σε συνέχεια των προσπαθειών και των προηγούμενων ΔΣ, προχωρούμε στη τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο έχει μείνει αμετάβλητο από την ίδρυση της ΕΑΕ το 1987, στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της δυναμικής της εταιρείας σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο κοινωνικά και επιστημονικά περιβάλλον. 

Το ΔΣ, με βάση το άρθρο 20 του ισχύοντος καταστατικού, σας προσκαλεί σε γενική συνέλευση (ΓΣ) με μοναδικό θέμα τη τροποποίηση του καταστατικού. Η ΓΣ θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αντιμετώπισης της πανδημίας, τη Κυριακή 12/12/2021 και ώρα 11:00 π.μ. και σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 19/12/2021, την ίδια ώρα, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία οσαδήποτε μέλη κι αν είναι παρόντα. Οι λεπτομέρειες της διαδικτυακής σύνδεσης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν τη ΓΣ. Υπενθυμίζεται ότι με βάση το ισχύον καταστατικό:

• Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να εκπροσωπεί στις γενικές συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου ένα το πολύ τακτικό μέλος ακόμα, αφού έχει εξουσιοδοτηθεί εγγράφως για αυτό και
• Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη. Για τη λήψη αποφάσεων αλλαγής του καταστατικού, απαρτία θεωρείται ότι υπάρχει όταν είναι παρόντα το 50% των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών.

Ως εκ τούτου, το ΔΣ σας καλεί να προχωρήσετε στη πληρωμή της ετήσιας (2021) συνδρομής στην εταιρεία (40€), εφόσον δεν το έχετε πράξει ήδη, το αργότερο μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή σας στη καταστατική ΓΣ και να συμβάλλετε στη διαμόρφωση των μελλοντικών προοπτικών της ΕΑΕ. Υπενθυμίζεται ότι με βάση προηγούμενη απόφαση του ΔΣ, όσα μέλη είναι ταμειακώς μη τακτοποιημένα για διάστημα άνω των δύο ετών, μπορούν να επανενεργοποιήσουν την ιδιότητα του μέλους καταβάλλοντας τη συνδρομή των τελευταίων δύο ετών (αθροιστικά 80€). Για τη διευκόλυνσή σας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΑΕ σύνδεσμος πρόσβασης (http://hel-soc-andro.org/index.php/blog-andrology/161-ananeosi-syndromis-tis-ellinikis-andrologikis-etaireias) στα στοιχεία του λογαριασμού της εταιρείας στη Τράπεζα Πειραιώς, όπου μπορείτε, επίσης, να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και να επισυνάψετε το αποδεικτικό ηλεκτρονικής κατάθεσης, επιβεβαιώνοντας έτσι την εκπλήρωση των οικονομικών σας υποχρεώσεων.

Το ΔΣ ευελπιστεί στην ενεργό συμμετοχή όλων σας και σας ευχαριστεί εκ των προτέρων θερμά για τη στήριξή σας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,  

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
   
Iωάννης Βακαλόπουλος
Καθηγητής Ουρολογίας-Ανδρολογίας  Α.Π.Θ.
 Χρήστος Π. Τσαμέτης
Ενδοκρινολόγος Κλινικός Ανδρολόγος Ε.Α.Α.