ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Δεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκαν

Το 1ο Μάθημα της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας για το 2022 με τίτλο «6ο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WHO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ», πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022.

Η προβολή του μαθήματος έγινε μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας. Συνολικά συνθέδηκαν 183 χρηστές με μέγιστο αριθμό ταυτόχρονης σύνδεσης τους 113 χρήστες.Το μάθημα ειναι διαθέσιμο προς προβολή στο επισημο καναλι της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας στο Youtube