ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Δεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκαν

Το 4ο Μάθημα της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας για το 2022 με τίτλο «ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΑ», πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022.

Η προβολή του μαθήματος έγινε μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας. Συνολικά συνθέδηκαν 48 χρηστές με μέγιστο αριθμό ταυτόχρονης σύνδεσης τους 35 χρήστες.Το μάθημα ειναι διαθέσιμο προς προβολή στο επισημο καναλι της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας στο Youtube