ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Δεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκαν

Η Ελληνικη Ανδρολογική Εταιρεία δημοσιοποιεί το νέο τροποποιημένο καταστατικό της.

Το Δ.Σ. σας ενημερώνει ότι σε συνέχεια των προσπαθειών και των προηγούμενων ΔΣ, προχώρησε στη τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο είχε μείνει αμετάβλητο από την ίδρυση της ΕΑΕ το 1987, στοχεύοντας έτσι στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της δυναμικής της εταιρείας σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο κοινωνικά και επιστημονικά περιβάλλον. Το νέο τροποποιημένο καταστατικό βρίσκεται σε αυτόν το σύνδεσμο