Νέα τακτικά μέλη εγγράφονται στην ΕΑΕ μετά από γραπτή αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), το οποίο αποτελεί το μόνο αρμόδιο όργανο και έχει δικαιοδοσία να αποφασίζει σχετικά.

Το καταστατικό της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας αποτελεί το βασικό κείμενο, το οποίο καθορίζει με ακρίβεια τους σκοπούς και τη λειτουργία της εταιρείας.
Κάθε νέο μέλος, πριν υποβάλλει την αίτηση εγγραφής του, οφείλει να διαβάσει, να κατανοήσει και να αποδεχθεί το καταστατικό, το οποίο βρίσκεται σε αυτόν το σύνδεσμο.

Παρακαλουμε συμπληρωστε τα παρακατω πεδια

Σύρτε κι αφήστε αρχεία εδώ ή Περισσότερα
* με την υποβολή της αίτησης αποδέχομαι να συμπεριληφθώ στην λίστα της Ε.Α.Ε. και να γίνει χρήση των προσωπικών μου δεδομένων επικοινωνίας από τα μέλη του ΔΣ και μόνο